პროექტირება

ჩვენი სერვისები

01

გაანგარიშება

შენობა-ნაგებობათა სამ განზომილებიანი მოდელების სასრულო ელემენტების მეთოდით გაანგარიშება

02

პროექტირება

რკინა-ბეტონის, ლითონის, ხის კონსტრუქციების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, რკინაბეტონის შემსუბუქებული დიდმალიანი გადახურვების პროექტირება

03

კონსულტაცია

დაინტერესებული მხარისათვის პროფესიულ ცოდნაზე დაფუძნებული კონსულტაციის გაწევა

04

ზედამხედველობა

მშენებლობის პროცესის დროს საავტორო და ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევა

05

დიზაინ მენეჯმენტი

პროექტირების საწყის ეტაპებზე ჩართვა, სხვადასხვა დისციპლინებს შორის კოორდინაცია და დამკვეთისათვის სრული სამშენებლო დოკუმენტაციის გადაცემა

დაგვიკავშირდით

ელ.ფოსტა

info@qengineering.ge

მისამართი

მარშალ გელოვანის გამზირი, აკაკი ბაქრაძის ქუჩა #7 , ბინა #6

დაგვირეკეთ

+995 599 34 18 14